kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Zawichost: www.zawichost.pl
 > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


I. Zamawiający :


Gmina Zawichost działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście


II. Informacje niezbedne do przygotowania i złożenia oferty:


1. Opis przedmiotu


Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej (1 mężczyzny) w postaci schroniska dla bezdomnych, spełniających następujące warunki:


a) status bezdomnego


b) ostatnie miejsce zameldowania w gminie Zawichost


c) konieczności zapewnienia pomocy w formie schronienia.

Zaproszenie do pobrania>>>

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:19:40 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:29:32.
Ogłoszenie o wyniku na usługę przygotowanie,
dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników
projektu ,,Kluby seniora w gminie Zawichost"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście poniżej w załącznik publikuje ogłoszenie o wyniku na przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników projektu ,,Kluby seniora w gminie Zawichost".

 ogłoszenie_o_wyniku.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-07-09 22:27:56 | Data modyfikacji: 2018-07-09 22:30:09.
Informacja z otwarcia ofert

Gmina Zawichost /Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że na postępowanie pod nazwą "Przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników projektu " Kluby seniora w Gminie Zawichost wpłynęła 1 oferta.


Pobierz ogłoszenie>>>

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-07-05 22:07:29 | Data modyfikacji: 2018-07-09 22:30:09.
Informacja dla wykonawców nr 1

Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu Kluby Seniora w Gminie Zawichost.


 

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-06-27 20:43:23 | Data modyfikacji: 2018-06-27 20:44:57.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 czerwca 2018
roku - usługi społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór ofert na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu " Kluby Seniora w Gminie Zawichost.


Szczegółowy opis zamówienia wraz ze specyfikacją znajduje się w załączniku


 


Załącznik z ogłoszeniem do pobrania >>>

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-06-25 09:58:53 | Data modyfikacji: 2018-06-25 10:03:51.
 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-10-16 20:01:49 | Data modyfikacji: 2018-06-25 10:03:51.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na wykonanie z dostawą ławek i stolików cateringowych zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Zamawiający :

GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 35
27-630 Zawichost
Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: -www. zawichost.opsinfo.pl

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (plik DOCX, 80KB)

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-10-16 20:04:42 | Data modyfikacji: 2017-10-16 20:06:42.
 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-10-16 20:07:16 | Data modyfikacji: 2017-10-16 20:06:42.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na dostawę materiałów zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Zamawiający :

GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 35
27-630 Zawichost
Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: -www. zawichost.opsinfo.pl

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (plik DOCX, 86KB)

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-10-16 20:09:12 | Data modyfikacji: 2017-10-16 20:06:42. 

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2014-07-31 17:51:39 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:13:48.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015
 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 10 uczestników projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-054/15 Nr umowyUDA.POKL.07.01.01-26-052/14-02 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-04-29 09:02:20 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:10:15.
INFORMACJA dla Wykonawców nr 1
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:19:35 | Data modyfikacji: 2015-05-06 13:42:03.
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego
 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-05-18 13:30:22 | Data modyfikacji: 2015-05-06 13:42:03.
Data wprowadzenia: 2015-05-18 13:30:22
Opublikowane przez: .... ...
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Nadzorowane przez Gminę Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy
Katarzyna Kondziołka
Kontakt:
Tel: (+48 (15) 836-41-15
Fax: (+48 (15) 836-41-15
e-mail: urzad@zawichost.pl