kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Zawichost: www.zawichost.pl
 > Formy pomocy

Formy pomocy

 Zasiłek stały

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:31:43 | Data modyfikacji: 2015-10-28 10:35:47.
 Zasiłek okresowy

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:33:52 | Data modyfikacji: 2015-10-28 10:35:47.
 Zasiłek celowy

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:34:11 | Data modyfikacji: 2015-10-28 10:35:47.
 Praca socjalna

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:34:42 | Data modyfikacji: 2015-10-28 10:35:47.
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:35:35 | Data modyfikacji: 2015-10-28 10:35:47.
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:36:16 | Data modyfikacji: 2015-10-28 10:35:47.
Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:36:16
Opublikowane przez: .... ...
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Nadzorowane przez Gminę Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy
Katarzyna Kondziołka
Kontakt:
Tel: (+48 (15) 836-41-15
Fax: (+48 (15) 836-41-15
e-mail: urzad@zawichost.pl