kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Zawichost: www.zawichost.pl
 > Oferty pracy

Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w
Dziurowie z filią w Podszynie

 Kwestionariusz osobowy do pobrania>>>

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-09-04 13:57:49 | Data modyfikacji: 2017-09-04 14:04:10.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego
 na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-08-31 21:47:01 | Data modyfikacji: 2017-09-05 09:43:28.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:19:26 | Data modyfikacji: 2017-09-04 13:50:40.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-08-11 17:30:18 | Data modyfikacji: 2017-09-05 09:41:43.
Data wprowadzenia: 2017-08-11 17:30:18
Data modyfikacji: 2017-09-05 09:41:43
Opublikowane przez: .... ...
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Nadzorowane przez Gminę Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy
Katarzyna Kondziołka
Kontakt:
Tel: (+48 (15) 836-41-15
Fax: (+48 (15) 836-41-15
e-mail: urzad@zawichost.pl